RSS

MUKADIMAH...


Assalamualaikum...
Blog ini dihasilkan adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan subjek Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer. Sepanjang tempoh masa menghasilkan blog ini, banyak ilmu baru yang dapat saya perolehi. Sebagai seorang bakal pendidikan, penggunaan komputer sebagai bahan bantu mengajar dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran ( P&P) dan dapat melaksanakan aktiviti P&P yang lebih interaktif. Menggunakan video, audio dan bahan garfik semasa proses P&P dapat merangsang minat murid- murid untuk meneruskan aktiviti pembelajaran. Oleh itu, guru perlu bijak merancang aktiviti dan bijak mengaplikasikan penggunaan ICT semasa proses P&P. Saya akan mengaplikasikan ilmu yang telah saya perolehi sepanjang tempoh melaksanakan tugasan projek ini untuk mendidik anak bangsa.
Sekian, terima kasih...

" RAHSIA KEJAYAAN HIDUP ADALAH PERSEDIAAN MANUSIA UNTUK MENYAMBUT KESEMPATAN YANG MENJELMA"

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 kritikan:

Post a Comment